Výstavba bytových domů v Nové Pace

Výstavba bytových domů v Nové Pace

Poslední aktualizace stránky:  24.6.2019

Firma Staving Valdice bude od roku 2019 realizovat výstavbu dvou bytových domů v Nové Pace. Bytové domy budou postaveny na pozemcích p. č. 1383/1, 1382/12, 1382/13, 3989/2 a 1384/1 v k.ú. Nová Paka. Jedná se o pozemky přiléhající k ulici Petra Bezruče v centrální části Nové Paky. Bude se jednat o dva identické nepodsklepené bytové domy se 4 nadzemními podlažími a obytným podkrovím (viz. obr. v příloze). Byty v těchto domech budou nabízeny k prodeji do osobního vlastnictví a to ve spolupráci s realitní kanceláří MountainTrade s.r.o. Vrchlabí. Výstavba bude probíhat postupně, tzn. nejprve bude dokončen Bytový dům A a následně, dle zájmu, Bytový dům B.

Každý bytový dům bude obsahovat 13 bytů a to od velikosti 1+KK až 5+KK (mezonet) – viz dispozice v příloze. Domy budou obdélníkového tvaru, půdorysného rozměru 22,7 x 13,2 m, založené na pilotách a železobetonových prazích,  s valbovou střechou o sklonu 35°. Stavba bude provedena tradiční technologií tzn. zděná z cihelných bloků na tenkovrstvou maltu. Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných železobetonových dutinových panelů, které budou uloženy na ztužující železobetonové věnce. Stropy budou provedeny z SDK, zavěšených pod stropními panely na pomocné konstrukci. Nosnou konstrukcí valbové střechy bude dřevěný krov vaznicové soustavy. Střecha bude opatřena skládanou maloformátovou krytinou (tašky). V interiéru staveb bude realizována těžká plovoucí podlaha, s různými nášlapnými vrstvami (keramická dlažba, koberce, PVC atd.). Povrch stěn bude opatřen jádrovou omítkou a štukem, v exteriéru pak bude fasáda opatřena jádrovou omítkou, finální tenkovrstvou probarvenou omítkou a marmolitovou vodoodpudivou omítkou v úrovni soklu. Konstrukce obálky budovy jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky stanovené normami pro tepelnou ochranu budov.  Domy budou opatřeny v některých bytech balkóny. Oba domy budou mít okna a balkónové dveře z vícekomorových plastových profilů, zasklené izolačním dvojsklem a hliníkové vstupní dveře. Konstrukce obálky budovy jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky stanovené normami pro tepelnou ochranu budov. Vertikální komunikace v těchto domech bude zajištěna dvouramenným schodištěm a výtahem. Součástí výstavby těchto bytových domů budou i přiléhající zpevněné plochy, chodníky a parkoviště, včetně přístřešku na odpadové nádoby. Přístup do domu bude realizován bezbariérově po rampách se sklonem do 6 stupňů.

V 1.NP domu budou umístěny dva byty o velikosti 2+KK, upravitelné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále na tomto podlaží budou umístěny, kromě schodiště, komunikačních chodeb a sklepů jednotlivých bytů též společné prostory a to kolárna a  technická místnost. Do vyšších pater bude vedeno dvouramenné schodiště a osobní výtah s nosností 630 kg a rozměrem kabiny 1120 x 1400 mm (š x h). Ve 2. NP domu budou kromě komunikačních chodeb a schodiště umístěny celkem 4 byty a to dvě garsoniéry o vel. 1+KK a dva byty velikosti 2+KK. Ve 3.NP domu budou kromě komunikačních chodeb a schodiště umístěny 3 samostatné byty a to jeden o vel. 4+KK, jeden o vel. 3+KK a garsoniéra o vel. 1+KK. Ve 4.NP domu budou kromě komunikačních chodeb a schodiště umístěny dva byty velikosti 2+KK a dva mezonetové byty velikosti 5+KK. Mezonetové byty budou vybaveny vlastním vnitřním schodištěm do podkrovního prostoru, kde se budou nacházet prostory ložnic, pracoven a hygienického zázemí těchto bytů. Podkrovní místnosti těchto bytů budou prosvětleny pouze střešními okny.

Domy budou napojeny na technickou infrastrukturu a to přípojky studené vody, kanalizace, elektrického proudu a přípojku městského teplovodu. Vytápění a příprava teplé užitkové vody bytů v těchto domech bude zajištěna prostřednictvím výměníkové stanice, umístěné v technické místnosti domu, kam bude přiveden dálkový teplovod.

Kam dále?

Aktuální půdorys jednotlivých pater

SO01.1 ZJEDNODUŠENÉ PŮDORYSY PODLAŽÍ - aktualizace 22.02.2019
SO01.2 ZJEDNODUŠENÉ PŮDORYSY PODLAŽÍ - aktuliazace 22.02.2019