Průmyslové a zemědělské stavby

  • Průmyslové haly, zemědělské stavby, sklady, speciální provozy
  • Ocelové konstrukce, opláštění
  • Zámečnické práce
  • Vestavby do stávajících provozů, dispoziční úpravy
  • Zpevněné plochy, oplocení, vjezdové brány
  • Rekonstrukce a opravy starších objektů
  • Údržbu průmyslových a zemědělských areálů
  • Zajištění kolaudace
  • Zkušenost s průmyslovou a zemědělskou výstavbou od roku 1992
  • Prodloužená záruka
Reference

Stavíme pro Vás tyto stavby víc než 25 let

Naše společnost vznikla v roce 1992 jako nástupnická organizace stavebního závodu Agropodnik Jičín, který se specializoval na zemědělské a průmyslové stavby. Od svého založení STAVING v této tradici dále pokračuje. Realizovali jsme velké množství zakázek pro průmyslové podniky a pro zemědělská družstva v širokém okolí. Jsme připraveni zajistit výstavbu jak běžných, tak i specializovaných staveb přesně podle individuálních potřeb zákazníka s dodržením všech požadovaných norem. Dokážeme optimalizovat projekt tak, aby stavba sloužila na 100% svému účelu, a zároveň aby byla realizačně i provozně úsporná. Při návrhu úprav vycházíme z našich bohatých zkušeností, které máme s tímto typem výstavby. Pro provádění těchto staveb máme široké personální i technické zázemí včetně vlastní betonárny. Víme, že pozdní dokončení díla může mít vliv na provoz firmy zákazníka. Dodržení stanoveného termínu dokončení stavby bereme jako samozřejmost, stejně jako dodržení stanovené ceny.

Naše společnost provádí kompletní údržbu průmyslových závodů od zednických a zámečnických prací až po pravidelné revize požárních ucpávek.