Stavby pro zemědělství

 Experiment. míchárna krmiv MAVE Vršce  1993
 Rekonstr. střediska ZD Chomutice  1994
 Rekonstr. vepřína a teletníku Agrodr. Chomutice  1995
 Rekonstrukce střediska ZD Nový Bydžov  1995
 Třídírna vajec MAVE Soběraz  1995
 Rekonstrukce stájí ZD Bystřice  1996-1997
 Rekonstrukce střediska ZD Mlázovice  1996
 Rekonstrukce prasečáků Třtěnice, Staré Místo  1996
 Odchovna selat Vršce  1997
 Porodna Údrnice - ZD Bystřice  1997
 Silážní žlab ZD Bytřice  1999
 Rekonstrukce kravína Bačálky  2000
 Skladovací nádrž kejdy Lháň  2002
 Sklad obilí ZD Vinary  2005
 Sklad sena a krmiv KARSIT Velichovky  2007-2008
 Farma pro chov dojnic Kněžnice  2008-2009
 Sklad sena a krmiv II. KARSIT Velichovky  2009-2010
 Porodna prasnic Litič  2012
 Stavební práce Agrochov Sobotka  2012-2014
 Vestavba skladu Vinary  2014
 Oprava Jímek, Agrochov Sobotka 2015
 Technologie na snížení emisí amoniaku, ZD Vokšice 2015
 Osazení hrazení, opravy betonových ploch, ZD Radim 2016
 Rekonstrukce skladovací haly, Úlibice 2016
 Zpevněná plocha přístřešek pro odchov telat, Radim 2017