Stavby pro zdravotnictví

 Rekonstrukce ordinací lékařů Poliklinika Jičín  1995-2001
 Rekonstrukce kuchyně nemocnice Nová Paka  1995
 Rekonstrukce chirurgie, OKB, interny, plicní ON Jičín  1996
 Oční ordinace MUDr. Seidlové, Jičín  1996
 Zubní ordinace MUDr. Kleplové, Jičín  1999
 Rekonstrukce neurologie nemocnice Jičín  2000
 Ozařovač Teragam nemocnice Jičín  2001
 Rekonstrukce psych. oddělení nemocnice Jičín  2005-2006
 Gastroenterologické oddělení ON Jičín  2009
 Stavební úpravy na CT ON Jičín  2013
 Sanace lékárny ZEA Jičín  2014
 Stavební práce - ON Jičín  2014
 Vestavba Babyboxu, Jičín 2015
 Chlazený sklad pro zdravotnický odpad, ON Jičín 2016
 Rekonstrukce budovy záchranné služby, Jičín 2016