Stavby památkově chráněné

 Rekonstrukce zámku Humprecht, Sobotka  1994
 Rekonstrukce statku čp. 9 Studeňany  1994
 Rekonstrukce kostela Údrnice  1995
 Rekonstrukce domu Valdštejnovo námeští 94, Jičín  1995-2017
 Vestavba výtahu, zámek Miličeves 2016