Category Archives: Nezařazené

Výstavba bytových domů v Nové Pace

Firma Staving Valdice zahájí v letech 2019 a 2020 výstavbu dvou bytových domů v Nové Pace. Podle zájmu budoucích majitelů bude rozhodnuto, zda bude realizována výstavba domů postupně,  nebo bude probíhat výstavba obou domů současně. Bytové domy budou realizovány na pozemcích p. č. 1383/1, 1382/12, 1382/13, 3989/2 a 1384/1 v k.ú. Nová Paka. Jedná se o pozemky přiléhající…
Více informací