Časový harmonogram výstavby

Časový harmonogram výstavby

Záměrem firmy Staving je postupovat s výstavbou domů dle následujícího časového harmonogramu:

 1. Zpracování studie pro územní řízení – hotovo
 2. Podání žádosti o územní rozhodnutí – hotovo
 3. Získání kladného územního rozhodnutí – hotovo
 4. Zjišťování nezávazných požadavků a zájmu budoucích investorů – hotovo
 5. Zadání zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení – hotovo
 6. Zpracování cenových ukazatelů výstavby a stanovení ceny bytů – hotovo
 7. Podání žádosti o stavební povolení – hotovo
 8. Získání stavebního povolení – hotovo
 9. Zahájení příjmu závazných objednávek a postupné uzavírání smluv o smlouvách budoucích s budoucími majiteli – probíhá
 10. Zahájení výstavby – hotovo
 11. Průběžný příjem dohodnutých klientských požadavků a změn – probíhá
 12. Postupná realizace výstavby domů – probíhá
 13. Dokončení výstavby Bytového domu A – do 12/2020
 14. Zpracování dokumentace skutečného stavu stavby - do 12/2020
 15. Zaměření dokončené stavby – do 12/2020
 16. Podání žádosti o kolaudaci stavby – do 12/2020
 17. Zkolaudování stavby Bytový dům A – do 2/2021
 18. Zpracování konečných rozdílových rozpočtů dohodnutých stavebních úprav a změn – do 12/2020
 19. Sepsání prohlášení vlastníka a zápis jednotek na katastrálním úřadě – v 2/2021
 20. Postupný prodej jednotek do osobního vlastnictví jejich majitelům – od 2/2021
 21. Přepis vlastnictví bytů v katastru nemovitostí na nové majitele – od 2/2021
 22. Pomoc při ustanovení Společenství vlastníků jednotek a správy domu – v 3/2021